Geen echte IJzerwake 2020 wegens het Chinese longvirus, wel digitale uitzending op 30.08.2020 om 11 uur

Na grondig overleg heeft de Algemene Vergadering van IJzerwake VZW – weliswaar met pijn in het hart – besloten de 19e editie van de IJzerwake, gepland op 30 augustus 2020, af te gelasten. De voor de hand liggende argumenten die tot deze noodzakelijke beslissing hebben geleid zijn de volgende:

Eerst en vooral zijn de gezondheid en het welzijn van ons publiek primordiaal. Het zou totaal onverantwoord zijn om het risico te lopen dat deelnemers zouden besmet worden, ziek worden en eventueel zouden overlijden.

Daarenboven blijft het verbod vanwege de overheid om t.e.m. 31 augustus massamanifestaties te organiseren gehandhaafd. Een verlenging van dit verbod behoort tot de mogelijkheden wegens de verhoogde kans op een tweede golf van COVID19-besmettingen.

Om dezelfde reden werd ook de optie om de IJzerwake op een latere datum te laten doorgaan niet weerhouden. Annuleren bleef dus de enige optie.

Zelfs bij een eventuele versoepeling van de overheidsmaatregelen blijft onze beslissing onveranderd omdat de veiligheidsvoorschriften zowel tijdens de voorbereidingen, als tijdens de manifestatie bijna onmogelijk volledig gerespecteerd kunnen worden: veilige fysieke afstand, ontsmetten van handen, stoelen en tafels, handen geven, gebruik van toiletten, … .

Niettemin blijven we, meer dan ooit, trouw aan de woorden van het IJzertestament.

Zelfbestuur: Meer dan ooit werd duidelijk dat het Belgische staatsbestel niet werkt, dat we nood hebben aan een eigen Vlaamse staat die in het belang van haar bevolking en haar gezondheid kan handelen.

Nooit meer oorlog: Meer dan ooit werd duidelijk dat de conflicten die de multiculturele samenleving met zich meeneemt niet thuishoren op onze Vlaamse bodem. De Vlaming wil in harmonie kunnen leven, met haar verleden, in het heden en in de toekomst. De Vlaming wil in Vlaanderen zichzelf kunnen zijn.

Godsvrede: Meer dan ooit werd duidelijk dat een regering vormen op federaal niveau opnieuw tot mislukken gedoemd is. Het blijft daarom noodzakelijk dat Vlaams-nationalisten over partij- en verenigingsgrenzen heen de krachten bundelen en samenwerken voor het gemeenschappelijke doel: een mooi en krachtig onafhankelijk Vlaanderen, waar Vlamingen thuis zijn.

Besluit: het is mijn vaste overtuiging – hoe pijnlijk het ook moge wezen – dat onze algemene vergadering in deze de enige juiste beslissing heeft genomen.

Ook al gaat er dus dit jaar geen fysieke IJzerwake door, op 30 augustus 2020 om 11 uur zullen we wel via onze Facebookpagina https://www.facebook.com/ijzerwake/ en ons Youtubekanaal een digitale uitzending verzorgen.  Want Vlaanderen staat dit jaar voor grote uitdagingen: krijgen we een links-Waalse regering opgedrongen, zonder draagvlak in Vlaanderen?  Gaat de afbraak van onze cultuur en ons erfgoed verder?  Wordt bewustzijn van onze geschiedenis verdrongen in ruil voor schuldcomplexen?  We zullen daarom wel degelijk de essentie van elke IJzerwake (een politieke boodschap van de Voorzitter, een hulde aan de Frontsoldaten…) verwerken in een digitale uitzending, want het is nodig.  Neem dus op 30 augustus om 11 uur, waar u zich ook bevindt, in veilige omstandigheden plaats en woon de allereerste ‘digitale IJzerwake’ ooit bij!

Tot volgend jaar, in goede gezondheid!

Wim De Wit – Voorzitter IJzerwake