IJzerwake 2024: praktische informatie

Inkom

De prijs van het kenteken is 15 euro. Die kan u kopen aan twee kassa’s, een aan het jaagpad en een aan de parking.

U kan ook een ticket kopen via onze webwinkel: https://ijzerwake.org/webwinkel/

De toegang is gratis voor jongeren tot 18 jaar. Zij krijgen ter plaatse een ander kenteken.

Toegang weide en parking

Er zijn twee ingangen: een aan de kant van het jaagpad en een aan de kant van de parking. Er wordt alles aan gedaan om de toegankelijkheid tot de weide te garanderen maar het blijft een weide.

Wie met de bus komt kan gebruik maken van een brede draaitrap die van de brug naar het jaagpad langs het kanaal leidt. Die trap bevindt zich over de brug over het kanaal naast lokaal Steenstrate.

Het jaagpad is enkel bestemd voor voetgangers en wagens van de organisatie, o.a. van de pendeldienst die ook dit jaar voorzien is tussen het begin van het jaagpad en de ingang van de weide/parking.

Rolstoelgebruikers brengen best hun eigen rolwagen mee. Zij kunnen op de weide beroep doen op de mensen van de ordedienst of het Vlaamse Kruis.

Vervoer

Ook dit jaar worden er bussen ingelegd vanuit alle Vlaamse provincies. Alle informatie over de bussen kan je vinden via: https://ijzerwake.org/bussen-2024/

Parking

Parkeren kan op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Indien nodig worden in overleg met de politie parkeerplaatsen voorzien op een ander stuk weide of langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve altijd de instructies van onze parkeerwachters, ordedienst en politie op te volgen. De parking is gratis. Er zal daar ook een toilet voorzien worden.

Ook alle medewerkers dienen hun wagen op de parking te plaatsen en op zondag moet dat gebeuren VOOR 10 uur.

Programmabrochures

Ook dit jaar krijgt u een programmabrochure aan de kassa of in de secretariaatstent.

Eten en drinken

Voor een hapje en een drankje kan u terecht in de grote tent van het IJzertreffen en aan de drankstand, voor en na de plechtigheid. Zowel warme maaltijden als hamburgers, braadworst en broodjes zijn daar te verkrijgen evenals frisdrank, bier en wijn. Betalen kan met drankbonnen en eetkaarten. Een tip: koop uw bons en/of kaart bij aankomst op de weide, dan hoeft u na de IJzerwake daarvoor niet meer aan te schuiven.

Omhaling

Medewerkers voor de omhaling melden zich liefst op voorhand aan via medewerkers@ijzerwake.org. Vrijwilligers die zich ter plaatse nog willen opgeven kunnen aan de secretariaatstent de plaats van verzamelen en het juiste moment navragen. Gegevens hierover zullen ook vermeld staan in de programmabrochure. Alvast bedankt.

Propaganda door derden

Colportage of uitdelen van pamfletten door derden op de IJzerwakeweide en de parkeerweide is niet toegestaan, dit om het vlot parkeren niet te hinderen. Dit kan enkel op de openbare weg maar liefst niet op het jaagpad.

Propagandamateriaal dat niet rechtstreeks verband houdt met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, refereert naar totalitaire ideologieën of op welke wijze dan ook schade kan toebrengen aan de goede naam van de IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen, wordt geweerd. Daarom behoudt de vzw IJzerwake zich het recht voor om op elk ogenblik, zowel aan de toegangen tot de weide als op het terrein zelf, controle uit te voeren op het propagandamateriaal van deelnemende verenigingen en personen en deze eventueel de toegang te weigeren of het materiaal te laten verwijderen. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing.

IJZERFOLK

Vanaf 14u kunnen liefhebbers van muziek, dans en zang onze volksmuziek beleven aan het IJzerfolkpodium.

Luister en geniet van verschillende optredens.

Uiteraard wordt er eten en drinken voorzien en kan je je wagen aan een dansje op de dansvloer!

Medewerkers gezocht

Bouw mee aan dit fantastische weekeinde en meld je als vrijwilliger!

Op vrijdag 23 augustus moet al heel wat werk verzet worden op het terrein: tenten rechtzetten, zoals die van het IJzertreffen, het secretariaat en de ordedienst. Daarvoor zijn heel wat helpende handen nodig en vele handen maken licht werk.

Daarom deze dringende oproep, vooral aan medewerkers uit West-Vlaanderen: kom op vrijdag zeker een handje toesteken. Alvast bedankt.

Maar vooral op zaterdag 24 augustus worden de weide en de omgeving in orde gemaakt. Alle medewerkers worden dan verwacht om 9.00 uur bij het podium. Gelieve vooraf uw gegevens door te geven en de taak waaraan u wil meewerken: technische ploeg, opbouw, afbouw, omhaling, kassa, parking of pendeldienst.

Aan alle medewerkers wordt dringend gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen via medewerkers@ijzerwake.org en dit zeker voor 15 augustus 2023.

En deze oproep geldt zeker ook voor de afbouw op zondagnamiddag en maandag 26 augustus.

Op de pagina Medewerkers gezocht vindt u nog meer informatie.

Wegbeschrijving naar Steenstrate

GPS-coördinaten

Volgende adresgegevens zullen u naar de parking van de IJzerwake leiden:
Van Raemdonckstraat, Ieper

Parkeerplaatsen

De bussen parkeren op de grote weg Ieper-Diksmuide. De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van de brug naar het lager gelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Het jaagpad zelf is streng verboden voor voertuigen zonder vergunning (enkel voertuigen pendeldienst en Vlaams Kruis). Aan de stopplaatsen van de bussen wordt een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Personen die in het bezit zijn van een rolwagen, brengen deze best mee.

Auto’s kunnen parkeren op onze parkeerweide naast de IJzerwakeweide (Van Raemdonckstraat, Ieper). Van op de grote weg volgt men de pijlen en de instructies van de parkeerwachters. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de hoofdweg. Gelieve steeds de instructies van onze eigen ordedienst en de politie op te volgen.

Google Maps

Te bekijken via https://goo.gl/maps/1xfZHgcZdhL2

Snelste weg vanuit het binnenland

Neem de E17 tot Kortrijk
Neem dan de E403 richting Brugge-Roeselare, en dan A19 tot Ieper-Noord (voorlopig eindpunt autosnelweg!)
Ga linksaf de Noorderring op (richting Poperinge).
± 1 km voorbij de lichten van het ‘Ieper Business Park’ (aan kilometerpaal 4 km) rechtsaf naar de N369
Onderaan de brug gaat u linksaf richting Diksmuide, u bevindt zich nu op de N369 Ieper-Diksmuide
Na ongeveer 6 km komt u aan het Kruis van Steenstrate
De IJzerwakeweide bevindt zich net voorbij de brug langs het jaagpad naast het Ieperleekanaal

Snelste weg als u van de Vlaamse Kust komt

Rij via Sint-Pieterskapelle of Pervijze naar Diksmuide
Aan de verkeerslichten in het centrum van Diksmuide neemt u de richting Ieper
U bevindt zich nu op de N369 Diksmuide-Ieper
Volg deze weg tot enkele kilometers voorbij Merkem
De IJzerwakeweide bevindt zich net voor de brug van Steenstrate langs het jaagpad naast het Ieperleekanaal

Adverteerders en sponsors gezocht

De IJzerwake kan enkel bestaan dankzij haar trouwe vrienden.

Daarnaast wordt een wezenlijke bijdrage geleverd door onze sponsors. Die sponsors kunnen – goed zichtbaar – hun (reclame)boodschap brengen, een (video)boodschap op ons LED-scherm tonen of publiciteit maken op de Herashekken, een gratis tent plaatsen in het IJzerwakedorp…

Een belangrijke bijdrage komt ook van onze (trouwe) adverteerders. Zij komen met advertenties in kleur in het gratis programmaboek dat aan alle deelnemers wordt overhandigd.

Bekijk op de pagina Adverteerders en sponsors gezocht alle mogelijkheden.

Deelname aan de Bloemenhulde

Ook dit jaar willen we tijdens de bloemenhulde een aantal personen herdenken, o.a. Wies Moens, Hugo Portier en Aleidis Dierick.

Omdat de prijzen bij de bloemhandelaar drastisch gestegen zijn zien we ons na vele jaren verplicht de tarieven te verhogen. We hopen dat dit voor personen en verantwoordelijken van organisaties of afdelingen geen bezwaar zal zijn om hun steentje bij te dragen zodat de bloemenhulde ook nu weer een indrukwekkend onderdeel van de IJzerwake wordt. Met een vrije bijdragen helpt u ons de kosten voor de kransen waarmee we een aantal personen herdenken te dragen. Voor een krans betaalt u iets minder omdat we om praktische redenen kiezen voor een iets kleiner formaat.

Gelieve het gekozen bedrag voor 18 augustus 2023 te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen, tuil, bloemstuk of krans’. Wie een lint met tekst (wit, zwart-geel of oranje-wit-blauw) wenst, wordt verzocht de tekst per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat en dit graag voor 18 augustus.

Tarieven

• Deelname bloemenhulde: vrije bijdrage

• Bloementuil met lint en tekst € 20

• Bloemstuk € 35

• Bloemstuk met lint en tekst € 40

• Bloemenkrans met lint en tekst € 95

Meer info: info@ijzerwake.org of 03 238 27 49

Deelname aan de Vlaggenparade

We doen een warme oproep aan alle vaandrigs van Vlaamse verenigingen om deel te nemen aan de vlaggenparade tijdens de apotheose. Deze vlaggen zijn welkom: Leeuwenvlaggen en Dietse oranje-blanje-bleuvlaggen (zonder enige verdere vermelding), officiële vlaggen van een actieve, bestaande, niet-partijpolitieke Vlaamse vereniging met een goede reputatie binnen de Vlaamse Beweging. Voor historische vlaggen van niet meer bestaande verenigingen kan het bestuur van IJzerwake een uitzondering toestaan. Dit geldt ook voor vlaggen van regio’s en naties binnen Europa met een separatistische/independentische of federalistische historische minderheid of meerderheid en vlaggen van Nederlandssprekende landen of regio’s buiten Vlaanderen (bvb. voor de oude Zuid-Afrikaanse vlag en de vierkleur van de Zuid-Afrikaanse Boeren).

Alle vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen worden beschouwd, worden niet toegelaten.

Praktisch

Alle vaandrigs die willen deelnemen aan de vlaggenparade dienen zich bij aankomst op de weide van de IJzerwake te melden bij de tent van de vlaggencontrole, tegenover het podium niet ver van  de hoofdingang aan het jaagpad. Toegang met verenigingsvlaggen aan de ingang bij de parking is om praktische redenen niet mogelijk. De verantwoordelijke voor de vlaggencontrole beoordeelt namens het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden vlag beantwoordt aan de vermelde criteria. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een vlaggenlint waarmee hij aan de vlaggenparade kan deelnemen. Hij verneemt dan ook waar en wanneer hij zich met zijn verenigingsvlag moet opstellen voor deelname aan de vlaggenparade. Dit staat ook vermeld in de programmabrochure.