Eind 2011 werd een wedstrijd uitgegeven voor de affiche van de 11de IJzerwake. Uit de ontwerpen die binnenkwamen, en waarvoor we de inzenders willen danken, werd er één gekozen. De uitgewerkte affiche vindt u in het komende nummer van ons tijdschrift en op onze webstek.

De winnaar was Jeroen Bolckmans uit Vosselaar die we hiervoor van harte willen gelukwensen.  Als prijs zal hij een ballonvaart mogen maken, geschonken door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Dit initiatief wordt volgend jaar zeker hernomen.

De grafische bestanden van deze affiche zijn te vinden op www.ijzerwake.org

compositiewedstrijdaffiches2

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake