Een vaste eigen stek voor de IJzerwake aankopen was één zaak, dank zij de vele gulle giften weliswaar snel geslaagd. Zorgen dat de IJzerwakeweide goed wordt onderhouden en dat het kadastrale inkomen en andere vaste kosten jaarlijks betaald worden, is evenwel nog wat anders. Verder zijn er ook de hoge secretariaatsonkosten, de kosten voor de aanmaak van duizenden affiches, de niet zo malse kosten voor de druk en verzending van ons tijdschrift en de technische voorbereiding van de IJzerwake.

Met het jaarlijkse lid- en steungeld dat we bewust laag houden (minimumbedrag 5 euro) kunnen we al die onkosten uiteraard niet dragen.

Op vraag van heel wat leden die een extra inspanning wilden doen om onze dagelijkse werking te ondersteunen, werden de Vrienden van de IJzerwake opgericht. Wie wil ‘toetreden’ tot deze Vrienden van de IJzerwake kan via zijn/haar financiële instelling een bestendige opdracht geven om elke maand een door hem of haar zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening BE33 7330 1128 2746 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. (Deze vermelding is van wezenlijk belang, zoniet kunnen wij uw betalingen niet als bijdragen voor de Vrienden herkennen.)

U kunt best wel even bij uw financiële instelling navragen of zij daarvoor een speciaal formulier gebruikt. Gelieve deze bestendige opdracht NIET te bezorgen aan IJzerwake vzw, maar wel rechtstreeks aan uw financiële instelling.

Vanzelfsprekend zijn de leden van de Vrienden van de IJzerwake ook automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven zij dus geen aparte ledenbijdrage te betalen!

Voor alle duidelijkheid dient ook vermeld dat de vzw IJzerwake – jammer genoeg – geen toelating heeft om fiscale attesten uit te reiken.

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake