Om een antwoord te bieden op de vraag hoeveel IJzerwaken er reeds georganiseerd werden en tegelijk de juiste toedracht vast te leggen voor de toekomst volgt hier enige toelichting. Ieder jaar organiseert de vzw IJzerwake een IJzerwake te Steenstrate. De telling die we hiervoor gebruiken is echter steeds eentje meer dan het aantal wakes dat de vzw IJzerwake organiseerde. De verklaring daarvoor ligt in het feit dat het VNJ reeds in 1995 een IJzerwake organiseerde. 1995 was het jaar waarin heel wat bedevaarders, op vraag van de Werkgroep radicalisering, in Diksmuide op de rechteroever van de IJzer bleven staan. Om deze mensen toch een manifestatie in de stijl van de traditionele IJzerbedevaarten aan te bieden werd deze eerste IJzerwake ingericht op de weide naast het monument voor de gebroeders Van Raemdonck, de plaats waar ook nu de IJzerwake plaats vindt. Motto toen was “Trouw aan het IJzertestament”. Clem de Ridder hield de gelegenheidsrede, Stekebees trad op en de dodenherdenking met bloemenhulde was ook toen een van de hoogtepunten. De Eed van trouw werd voorgezegd door Jaak van Haerenborgh, stichter-Verbondsleider van het VNJ. De opkomst was overweldigend.

Deze manifestatie was bedoeld als een eenmalig initiatief. Maar het IJzerbedevaartcomité bleef verder gaan op de ingeslagen weg en toenadering bleek niet mogelijk. Daarom werd einde 2002 de vzw IJzerwake gesticht die zich tot doel stelde jaarlijks een manifestatie te organiseren in de geest van de oorspronkelijke Bedevaarten. De eerste IJzerwake had plaats in augustus 2003. Een jaar later werd, in overleg met het VNJ, beslist de allereerste IJzerwake op te nemen in de telling.

LVO

1995: Trouw aan het IJzertestament!
2003: Trouw aan het IJzertestament!
2004: Vlaanderen in Europa: Vrij en onafhankelijk!
2005: Na 175 jaar wanbestuur: Vlaanderen onafhankelijk!
2006: Godsvrede: Hefboom naar onafhankelijkheid!
2007: Vlaanderen laat de Rand niet los!
2008: Nu: Durven met Vlaanderen!
2009: Welvaart en Welzijn door onafhankelijkheid!
2010: Vrij Vlaanderen, ons Europa!
2011: Vlaanderen Staat
2012: Omver en Erover!
2013: Ja! Vlaanderen, Schotland, Catalonië
2014: Vlamingen, gedenk de Slag der Gulden Sporen
2015: 1915: Dodendraad door een gebroken staat
2016: De maskers af!
2017: Op eigen kracht naar Vlaamse macht
2018: Volk, word staat!
2019: Vlaanderen Vlaams - Europa Europees!