ledy1995Welkom op deze voorlopige eerste IJzerwake.
Welkom, wie je ook bent en van waar je ook komt.
Welkom VNJ'ers,
Welkom NSV'ers, KVHV'ers,
Welkom VOSSEN en Oostfronters,
Welkom TAKKERS, Voorposters, VVB'ers, Davidsfondsers,
Welkom Militanten en Politici, Democraten en Antidemocraten,
Welkom aan alle goede en slechte Vlamingen hier aanwezig,
Bedankt omdat je hier staat! Samen met ons. Want inderdaad, hier staan we dan:

"'t Hoofd omhoge, vuisten sidderend, kokend bloed, maar de vlam in 't herte en de vlam in d'ogen". Hier staan we dan, omdat het moet!

Zoals u weet is dit geen alternatieve IJzerbedevaart, ook geen anti-bedevaart. Deze IJzerwake wil gewoon een ingetogen hulde zijn, een ode aan de Fronters, een ode aan Vlaanderen.

In september 1920 had hier in Steenstrate de eerste IJzerbedevaart plaats. Jonge Frontsolddaten die de oorlog overleefden, kwamen hier samen om hun gesneuvelde kameraden te herdenken, met de vaste wil hun testament uit te voeren. Zij gaven hun leven, zij eisten hun recht!

Deze Frontsoldaten lieten ons een testament na. Een eerlijk en rechtvaardig testament, samengevat in drie pijlers, die voor geen enkele interpretatie vatbaar zijn: Zelfbestuur, Godsvrede, Nooit meer oorlog.

Dit alles is 75 jaar geleden. Voor ons geen reden om dat testament uit te hollen, te verkrachten, te vervalsen of af te voeren. Voor ons geen reden om het te vertalen in nietszeggende holle begrippen die je wel kan interpreteren naar eigen goeddunken. Een testament is een testament! Punt! Nu, 75 jaar later is dit testament nog steeds niet uitgevoerd. Het waarom is duidelijk: omdat wij Vlamingen zijn, en geen Ieren of Basken, geen Serviërs of Kroaten, geen Hutu's of Tutsi's, geen Joden of Palestijnen, zelfs geen Walen. Wij zijn brave, lieve Vlamingen, die met de glimlach elke vernedering incasseren.

Roepen wij hier nu op voor de gewapende strijd? Neen! Met wapens overtuig je geen mensen, integendeel! Enkel gefundeerde argumenten kunnen mensen overtuigen.

Maar het is wel de hoogste tijd dat we kordaat afrekenen met diegenen die verantwoordelijk zijn voor de malaise binnen de Vlaamse Beweging. We moeten kordaat afrekenen met hen die de Vlaamse Beweging verkopen voor een handvol zilverlingen. We moeten in eerste instantie kordaat afrekenen met onze tegenstanders, die beweren onze medestanders te zijn, maar die elk radicalisme verketteren omwille van een ontbijt met Jean-Luc Dehaene of een theevisite bij Luc Van Den Brande.

Het is niet de gewone man in de straat, die onverschillig staat tegenover de Vlaamse Beweging die er de oorzaak van is, dat wij nog steeds in een bezet land leven. De oorzaak ligt bij de "Groten" van de Vlaamse Beweging, de spraakmakers, de roergangers, het Vlaamse Establishment.

Onze grote leiders zetten af en toe wel eens een of andere verklaring op papier en als het niet anders kan zullen ze wel eens een Vlaamse eis formuleren. Maar als het er echt op aan komt hun nek uit te steken, kruipen ze terug in hun schelp. Zij willen zich niet compromitteren met het gewone voetvolk. Zij distantiëren zich van elk radicalisme. Ze zijn bang voor hun eigen schaduw... Vrienden, hoe lang gaan wij deze neutrale leiders nog dulden? Wij moeten hen dwingen kleur te bekennen en ons voor te gaan in de strijd voor een Onafhankelijk Vlaanderen.

Trouwens, waar staan die "Groten" vandaag? Waarom hebben zij niet het initiatief genomen om de IJzerbedevaart te redden? Waarom distantiëren zij zich ook nu weer van de meer radicalen? Waarom laten ze de kastanjes uit het vuur halen door een Jeugdbeweging? Waarom bleven zij in deze hele zaak neutraal? Waarom hebben die grote leiders niet de leiding genomen? Waarom?

Wij hebben hen uitgenodigd om samen een "Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart" op te richten, om een duidelijk protest te laten horen naar het lJzerbedevaatkomitee toe. Resultaat met duizend en één verontschuldigingen, maar zij konden zich niet compromitteren met de gewone basismilitant. Ook zij maakten de scheiding tussen goede en slechte Vlamingen...

Maar wie dan deze Knack gelezen heeft, zal met trots vastgesteld hebben dat Prof. lieven Van Gerven tussen de regels toegeeft, dat zij onder druk van onze werkgroep, verplicht waren om "iets" te ondernemen. Ik citeer letterlijk: "Bovendien kwam er de radicale werkgroep rond de jeugdbeweging VNJ van Ledy Broeckx"

Wij weten dat zoiets toegeven moeilijk is, maar was het nu echt nodig om daaraan toe te voegen, en ik citeer: "Die werkgroep bevat geen belangrijke groeperingen, maar veeleer groepjes met duidelijke bindingen uit de repressietijd". Einde citaat. Willen onze "Groten" nu ook die repressietijd vergeten? Zolang er geen amnestie is zullen wij die onmenselijke Belgische repressie aan de kaak stellen!

Vlaamse Vrienden, wij weten dat het binnen de Vlaamse Beweging erg gesteld is. Maar het spreekwoord zegt: "Als de nood het hoogst is, is de redding nabij". De jeugd heeft in ieder geval de wekroep vernomen. Wij staan paraat om het onvervalste testament van de Fronters uit te voeren.

Daar waar grote Vlaamse verenigingen het moeilijk hebben om over zeer gematigde Vlaamse eisen een eensgezind standpunt in te nemen, staan de kleine organisaties met hun radicalisme en hun trouw. Wij moeten wel één front blijven vormen tegen verloedering en vervlakking van de traditionele Vlaamse waarden. Wij moeten het oude spoor trekken. Een spoor dat vertrekt bij de Fronters en leidt naar een onafhankelijk Vlaanderen. Wij moeten België doen barsten en beven ...

Samen met u, Nationalisten, met uw materiële, morele en de zo noodzakelijke financiële steun zal het VNJ verder gaan op de ingeslagen weg. Wij blijven pal in de strijd, zullen nooit versagen, zullen nooit toegeven aan nivellerende tendensen. Samen met u, Nationalisten, zullen wij ervoor zorgen dat, naar het testament van de Fronters, België verdwijnt. Wij zullen de strijd nooit opgeven. Wij blijven vechten tot Vlaanderen, Vlaanderen heet.

Ledy Broeckx
Verbondsleidster
Steenstrate, 27 Oogst 1995