Een eigenzinnig terugblik op een strijdbare dag

Wat vooraf ging

ijzerwake2003-250pxNadat velen de IJzerbedevaarten de rug toe keerden en het duidelijk werd dat het IJzerbedevaartcomité bij zijn koerswijziging bleef, kon het niet anders dan dat er een alternatief voor deze manifestatie móést komen. Op zondag 25 augustus 2002 had de Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart een manifestatie gepland te Diksmuide, om op een rustige, waardige wijze, voor de laatste maal, te proberen het huidige IJzerbedevaartcomité terug op het rechte spoor te krijgen. Het comité liet deze manifestatie te elfder ure - zonder dat er tijdig juridisch kon worden tegen ingegaan - verbieden met inschakeling van het Belgische gerecht. Het IJzerbedevaartcomité plaatste zich hiermede buiten de echte, de levende, de anti-Belgische Vlaamse Beweging. Het zou later blijken dat geen enkele vorm van overleg mogelijk was met het IJzerbedevaartcomité.
Na al die jaren van gesprek en protest was het duidelijk dat er iets constructiefs moest gebeuren, men diende opnieuw aan te knopen bij de traditie van de vroegere traditiegetrouwe IJzerbedevaarten. Er werd een nieuw comité opgericht en de werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart werd ontbonden. Op zondag 24 augustus 2003, één week voor de IJzerbedevaart, zou een IJzerwake worden ingericht aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck te Steenstrate (Ieper).
Deze manifestatie moest een nieuwe start zijn en onder het motto "Trouw aan het IJzertestament" opnieuw aanknopen bij het IJzertestament: "Zelfbestuur - Nooit meer Oorlog - Godsvrede".

Het IJzerwakemanifest

Het nieuwe comité ontwierp een IJzerwakemanifest en legde het ter ondertekening voor via webstek, eigen publicaties en andere communicatiemiddelen. Het werd een schot in de roos want velen voelden zich geroepen om dit manifest te ondertekenen. Het gaf het nieuwe comité de hoop dat de IJzerwake een succes zou worden.

De IJzerwake zelf

dscn1221Reeds voor 9 uur op die zondagmorgen van 24 augustus 2003 reden de eerste wagens de parking op, niet ver gelegen van de weide waarop de manifestatie zou plaatsvinden. Het terrein was goed zichtbaar vanaf de weg, de leeuwenvlaggen en het podium met de twee regietorens verwelkomden de vele duizenden. En het waren er veel die kwamen met allen één grote verwachting: terug een echte IJzerbedevaart meemaken.
4.500 Vlaamse nationalisten op de weide naast het monument van de gebroeders Van Raemdonck, wie had dát durven dromen. Het overtrof de stoutste verwachtingen van het organiserende comité, en een week later zou blijken dat de IJzerwake zelf meer volk trok dan de IJzerbedevaart...

Eucharistie

dscn1210Rond de klok van elven gingen E.P. Adriaan Aernouts en E.H. Luc Vranckx voor in de eucharistieviering. Het werd een strijdbare misviering waar werd gebeden voor zij die gevalle waren voor de vrede, voor de Fronters, maar ook voor de Oostfronters, voor de slachtoffers van de repressie.
De menigte bad massaal de Psalm van Rodenbach mee en ook het Gebed voor het Vaderland werd piëteitsvol meegezongen.

De eigenlijke plechtigheid

Na de misviering trok het Vlaams Nationaal Jeugdverbond de aandacht van de massa, zij openden de plechtigheid en marcheerden met de muziekkapel door het midden van de weide naar het podium. Zij werden gevolgd door de drie nationale vaandels. Daarna klonk de eerste bindtekst over de vlakte.
Het geheel werd een sobere viering, met eerbied voor de traditie, afwisselend teksten, gezang en toespraken. De viering bestond uit vier grote delen:

Terug naar de bron
dscn1245De inleidende bindtekst was klaar en duidelijk: "Het moet een bedevaart worden, die terugkeert naar de bron van onze beweging". De twee koren, het Scheldekoor en het Gentse koor, zongen achtereenvolgens de liederen IJzerpsalm en De wachter aan de IJzer, waarna de massa enthousiast het overbekende lied "Wij zijn bereid" uit volle borst meezong.

Dan was het de beurt aan Hans Verreyt die de jongerenboodschap bracht. Hij riep op tot een radicaal Vlaamse strijd: Vlaanderen onafhankelijk. Hij vergeleek de IJzerwake met een herstelbedevaart, de herstelbedevaart van een nieuwe jeugd, het besliste antwoord aan het 'officiële' comité.

Wij gedenken
Na het prachtige gedicht van Anton Van Wilderode Vlaanderens liefste doden begon de herdenking van Vlaanderens zonen en dochters. Met vuur en tederheid, met de piëteit die men kon horen in de woorden van Van Wilderode, herdacht men de Fronters, de Oostfronters en allen die hun leven veil hadden voor Vlaanderen.
De dodenherdenking en bloemenhulde werden een indrukwekkend eerbetoon. Op de tonen van Vaarwel mijn broeder en Ik had een wapenbroeder brachten de jongens en de meisjes van het VNJ de bloemenkransen voor het monument van de gebroeders Van Raemdonck.

dscn1228Op het einde van dit deel sprak Walter Peeters, stichtervoorzitter van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, de massa toe. Hij pleitte in een zeer degelijk onderbouwd betoog voor een eigen Vlaamse sociale zekerheid in een eigen Vlaamse staat.

Van verleden naar toekomst
Na een optreden van de beide koren met de liederen Trou en Vlaanderen zelfbestuur was het de beurt aan Henk Van de Graaff die een boodschap uit Zuid-Afrika bracht. Hij vergeleek de Vlaamse strijd met de strijd van de Afrikaners in Zuid-Afrika. Beide volkeren moeten vechten voor het voortbestaan van hun taal en cultuur. Beide volkeren moeten het hoofd bieden aan dezelfde problemen.

dscn1267Na het Lied van Nele en de samenzang met het lied Uilenspiegel werd het woord gegeven aan Johan Vanslambrouck, voorzitter van de organiserende vzw IJzerwake. Het werd een radicale toespraak, met een duidelijke boodschap en passend besloten met de woorden: "Weg met de voogden - België barst".

Apotheose
De samen gezworen eed van trouw werd een indrukwekkend moment. En het kon dan ook niet anders dan dat de apotheose ook een echte apotheose werd als afsluiting van een meer dan geslaagde IJzerwake. Het massaal meezingen van de drie nationale liederen was het bewijs dat men met de IJzerwake op de goede weg zit.

Deze IJzerwake ging terug naar de bron en heeft zeker een toekomst. Of zoals een van de aanwezigen het samenvatte: "We zijn terug thuis gekomen".

Luk Lemmens