affiche2008-250px"Het Vlaams parlement moet zijn verantwoordelijkheid nemen en eenzijdige stappen zetten naar onze onafhankelijkheid. (...) We roepen de Vlaamse politici dan ook op om niet langer tijd te verliezen in een zoektocht naar het onvindbare compromis met de Franstaligen." Dat was de boodschap van voorzitter Johan Vanslambrouck zondag op de zevende IJzerwake in Steenstrate.

Ruim 5.100 mensen zakten zondag af naar de weide aan het monument van de gebroeders Van Raemdonck voor de radicale Vlaams-nationale bijeenkomst die traditioneel de week voor de IJzerbedevaart plaatsvindt. Het motto van de meeting was "Nu durven met Vlaanderen". De IJzerwake startte met een eucharistieviering, gevolgd door verschillende toespraken, samenzang en vendelzwaaien. Naast de zowat voltallige partijtop en tientallen mandatarissen van het Vlaams Belang waren er ook N-VA'ers aanwezig, onder wie Vlaams Parlementslid Mark Demesmaeker.

In de verschillende toespraken werd de huidige politieke crisis als het bewijs gezien van het feit dat de Belgische constructie niet meer functioneert. De Belgische impasse is totaal en daar ondervindt ook Vlaanderen de nadelige gevolgen van, aldus Vanslambrouck.

Door de impasse is het Vlaamse politieke bewustzijn echter ook groter geworden en het groeit nog naarmate de crisis aansleept, zo stelde Gui Celen, de toekomstige voorzitter van Pro Flandria en voorzitter van het Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid.

Vanslambrouck waarschuwde dat de Franstaligen zich reeds op het post-Belgiëtijdperk voorbereiden. Het volstaat niet om te verklaren dat de solidariteit met Wallonië op de helling komt te staan als verdere stappen in de staatshervorming uitblijven. De Vlaamse regering moet de toezegging van 400 miljoen euro Vlaams geld voor de federale begroting intrekken en de Vlaamse politici moeten weigeren om de jaarlijkse dotatie aan Brussel voor de kosten van de meertaligheid goed te keuren omdat de meertaligheid in de praktijk onbestaande is.

Hij verwierp ook de corridor die de Franstaligen willen. "Als Brussel en Wallonië met elkaar verbonden zijn, kunnen ze bij de ontbinding van België gemakkelijk één staat vormen", waarschuwde hij.

Voor Vanslambrouck moet het Vlaams parlement zijn verantwoordelijkheid nemen en eenzijdige stappen zetten naar onafhankelijkheid. In Vlaanderen zijn de politieke en administratieve structuren aanwezig voor een ordentelijke overgang van België naar Vlaanderen. Op geen enkele wijze kunnen Franstaligen in de rand rond Brussel aanspraak maken op het statuut van nationale minderheid. Het onafhankelijk Vlaanderen moet waar mogelijk met Nederland de krachten bundelen om samen in Europa en de wereld een rol van betekenis te spelen, luidde het nog.

Gui Celen deed een oproep om niet langer te denken in termen van België. "Vlaanderen mag zich onder geen enkel beding laten opsluiten in een 'deelstaat' die niets anders is dan een soort 'onderstaat'", zei hij. Hij pleitte voor een Vlaamse staat die in volle onafhankelijkheid rechtstreeks en "volwaardig lid is van Europa en niet verstikt wordt in het Europese Comité van de Regio's".

Omdat Vlaanderen er alle belang bij heeft dat ook Wallonië welvarend is, "zijn we ook bereid om, zonder enige vorm van misplaatst paternalisme, Wallonië nog een tijd lang in zijn economische heropstanding te blijven steunen". Dat veronderstelt wel respect vanwege de Franstaligen. Dat betekent het toepassen van de taalwetgeving in Brussel, het stoppen van het Franse taalimperialisme, de pogingen tot gebiedsuitbreiding of het boycotten van de Vlaamse staat. (Bron Belga: AHO/FUL)