bartdevalck2015

Bedevaarders,

we staan hier op een dodenveld... en dat roept bij mij onvermijdelijk herinneringen op aan vroeger, toen ik als jonge snaak, diep ontroerd, tussen duizenden bedevaarders op de vlakte rond de IJzertoren stond.

De IJzertoren... onze toren, is er helaas niet meer bij... maar het monument van de gebroeders Van Raemdonck is voor mij meer dan een waardig alternatief en bezorgt mij dan ook nog telkens opnieuw kippenvel. Niet omwille van de zogenaamde mythe, maar omwille van de naakte feiten, want voor zover ik weet staat het vast dat Edward, zijn jongere broer Frans, die trouwens aangeschreven stond als 'flamingant' en de Waalse korporaal Amé Fievez op dezelfde plaats en op hetzelfde tijdstip gesneuveld zijn. En of ze nu in mekaars armen gestorven zijn of niet, voor mij blijven de broers hoe dan ook en tot spijt van wie 't benijdt, de symbolen bij uitstek van broederliefde en van inzet voor Vlaanderen. En dat heeft alles te maken met het feit dat ik niet alleen Vlaming ben met mijn verstand, maar evenzeer met mijn hart...

Vlaamse vrienden,
Vlaams-nationalisten,
ik ben geen historicus en dus ben ik hier niet uitgenodigd om u te onderhouden over het verleden, maar wel om vanuit de Vlaamse Beweging samen met u naar de toekomst te kijken.
Een toekomst, die er door de huidige politieke situatie, voor Vlaanderen en voor onze onafhankelijkheidsgedachte, op z'n zachtst uitgedrukt, niet direct rooskleurig uitziet.

Ik ga hier ook het gras niet van voor de voeten van uw voorzitter wegmaaien.
De strikt politieke analyse van het voorbije jaar laat ik dan ook graag aan hem over.
Ik sta hier als voorzitter van de VLAAMSE VOLKSBEWEGING, kortweg de VVB, officieel de grootste partij-onafhankelijke denktank en drukkingsgroep van Vlaanderen, die al sinds 1991, en ik herhaal het graag voor al diegenen die er mochten aan twijfelen of het inmiddels vergeten zijn..., die al sinds 1991, onverdeeld en ondubbelzinnig, opkomt voor Vlaamse onafhankelijkheid, als enig valabel antwoord op het Belgisch democratisch deficit. Dit, Vlaamse vrienden, om u maar meteen duidelijk te maken dat de kracht van verandering in elk geval op dat vlak de VVB NIET heeft veranderd...

Maar goed. Er zijn inmiddels politiek gesproken keuzes gemaakt die niet direct de onze zijn. Of,... laat het mij hoffelijkheidshalve liever zo stellen: de 'moeder aller verkiezingen' heeft de verwachtingen niet ingelost, waardoor onze Vlaamse politici niet bij machte waren om het beoogde laken helemaal naar zich toe te trekken. En ze hebben bijgevolg keuzes MOETEN maken, wat trouwens hun democratisch recht is...
Maar.... maar, dat betekent niet dat WIJ hen in die keuzes blind moeten volgen!
Anders gezegd, de politiek heeft gesproken, MAAR NU IS HET AAN ONS!
Nu is het aan ons, want wij zijn nog altijd het SOEVEREINE VOLK.
Net zo goed als de Oost-Duitsers die er in november 1989 in geslaagd zijn om met hun beklijvende slogan "Wir sind das Volk" de gehate Berlijnse Muur alsnog te slopen!

Waarmee ik alleen maar wil zeggen, vrienden, dat we nu eerst en vooral met z'n allen moeten kijken naar wat 'wijzelf' kunnen doen.
En jawel, u hoort het goed. En ik leg er speciaal de nadruk op: WIJZELF!
Of misschien moet ik het voor de gelegenheid in het Iers-Gaelisch zeggen: Sinn Féin! Dat spreekt misschien meer tot de verbeelding!?
   
De politieke teerlingen zijn inderdaad geworpen en op de korte termijn kunnen 'wijzelf' daar allicht weinig aan veranderen, want 'wijzelf' zullen normaal gesproken tot 2019 moeten wachten vooraleer we het wapen van onze STEM opnieuw kunnen inzetten. Maar dat betekent allerminst dat we met de VVB en met de rest van de Vlaamse Beweging tot dan moeten berusten in ons lot. Absoluut niet! Want wij zijn NIET gebonden door de regeerakkoorden die op het Vlaams en het federaal niveau zijn gesloten. En we kunnen het ons bovendien zeker nu niet veroorloven om achterover te gaan leunen en ondertussen de spreekwoordelijke kat uit de Belgische boom te kijken. In tegendeel! Meer dan ooit zullen wij de kat de bel moeten aanbinden, telkens wanneer er 'en cours de route' naar 2019, voor Vlaanderen nadelige en onomkeerbare stommiteiten dreigen te gebeuren. Want vergeet niet, er zitten nog heel wat precaire en voor Vlaanderen bedreigende zaken in de politieke pijplijn. En dan denk ik in eerste instantie aan de implementatie van de nefaste zesde staatshervorming, met inbegrip van de  perfide plannen voor de oprichting van dat veelkoppig CMB-monster, ofte Communauté Metropolitaine de Bruxelles, waarbij de Nederlandstalige benaming BMR, of Brusselse Metropolitane Regio enkel moet dienen als schaamlap om de naïeve Vlamingen nog maar eens te paaien. En daar bovenop komen nog eens de plannen voor de fameuze parking C. En dat alles, Vlaamse vrienden, met slechts één doel: de sluipende uitbreiding van Brussel richting Vlaanderen bewerkstelligen, met als ultiem sluitstuk de realisatie van een corridor met Wallonië. Een corridor, om, in geval van een boedelscheiding het maximum uit de Belgische brand te kunnen slepen. En dat dit in voorkomend geval ernstige repercussies zal hebben op onze Vlaamse onafhankelijkheid, is zonneklaar!

Kortom, er zijn meer dan redenen genoeg om ons zorgen te maken.
En aangezien onze grootste Vlaams-nationale partij -de grootste in de naoorlogse geschiedenis nota bene-  nu kennelijk met handen en voeten gebonden ligt aan zowel het Vlaamse als het federale regeerakkoord, zal de Vlaamse Beweging desgevallend zelf moeten zorgen voor de noodzakelijke buiten-parlementaire oppositie.
Ook en vooral in de reeds genoemde materies.

Met andere woorden: als de politiek in gebreke blijft, dan is het hoog tijd voor een soort Bond Beter Leefmilieu van de Vlaamse onafhankelijkheidsbeweging. En dat is een rol die de VVB op het lijf is geschreven en die ze met ambitie wil opnemen.
Zeker nu de francofonie al volop de Vlaamse meubelen in Brussel op de straatstenen aan het gooien is en al luidop droomt van haar eigen versie van een TOMORROWLAND in de vorm van een afgeslankte Belgische staat, onder een  tricolore WALLO-BRUX-paraplu!
De bedoelingen van de Franstaligen zijn trouwens overduidelijk. Het enige wat ze voor de tijd die hen nog rest, uit het kwijnende België willen halen is GELD en nog eens GELD! GROND en nog eens GROND!

Maar dan wel geld en grond van de Vlamingen. Ze kunnen het blijkbaar niet laten. Noem het voor mijn part gerust een genetische afwijking! Ze minachten onze taal en onze cultuur, maar ze zijn absoluut niet vies van ons geld en van onze grond. Begrijpe wie kan!
En laten we wel wezen, Vlaamse vrienden, ook zonder de PS in de federale regering blijven de transfers verder oplopen.
Ook zonder PS in de federale regering blijven alle Franstalige partijen de  Vlaamse voogdij over de Rand onverminderd aanvechten.
Ook zonder PS in de federale regering kan een francofone minderheid in het federale parlement elke maatregel blokkeren die ogenschijnkijk een Vlaams voordeel zou kunnen opleveren.

En wie denkt dat we dit verzinnen, moet er maar eens het Waals regeerakkoord van 2008 op nalezen of vandaag eens gaan kijken naar wat er in de faciliteitengemeenten allemaal aan het gebeuren is. Ik bespaar u de details.
Maar, zoals gezegd, om als VVB het voortouw te kunnen nemen moeten we sterk staan. Sterker dan vandaag. Want ook voor ons geldt de macht van het getal.

En wat ik hiermee wil duidelijk maken, Vlaamse vrienden, is het volgende: als we met de Vlaamse Beweging, gegeven het politiek communautaire status quo, het op handen zijnde francofoon imperialisme het hoofd willen bieden, dan zullen we met z'n allen uit onze luie zetel moeten komen. En we zullen met velen moeten zijn.

We hebben met andere woorden, net zoals 100 jaar geleden, opnieuw Fronters nodig. Bewuste Vlaamse fronters met ambitie, moed en durf,  die bereid zijn om telkens wanneer nodig uit hun veilige loopgrachten te komen en samen met de VVB in de vuurlinie te gaan staan.

De VVB heeft vandaag ongeveer 5000 leden en hier op deze wake zijn we ook met om en bij de 5000. Welnu, het lijkt mij totaal uitgesloten dat er hier  toevallig alleen maar VVB-leden voor mij zouden staan. Wat dus ipso facto betekent dat er nog heel wat onder u geen lid zijn van de VVB.
Vandaar mijn ultieme oproep, ja zelfs mijn smeekbede: laat straks de eed van trouw nazinderen in uw Vlaams hart en rep u na afloop van deze wake naar de VVB-tent en stel daar uw hoogst persoonlijke daad van burgerlijke ongehoorzaamheid tegenover de Belgische staat en word alsnog lid van de VVB. Onze medewerkers zullen u daar graag bij helpen.

En daar stopt het natuurlijk niet bij, want we hebben vooral actieve leden nodig. Spreek er dus over met familie, met vrienden, collega's en kennissen. Geef hen desnoods, naar analogie met de Bongo-bon, een VVB-lidmaatschap cadeau. En spoor bovendien, met het oog op de toekomst, ook uw kinderen aan om lid te worden van de VVB-Jongeren.

Want als we de pretentie hebben een onafhankelijke Vlaamse Staat te willen, dan  moeten we ook bereid zijn om, met evenveel enthousiasme als onze partners uit Catalonië en Schotland, onze onafhankelijkheidswil, overal waar we komen en op welke manier dan ook, te propageren?

Daarom vraag ik ook aan iedereen van u die kan spreken, spreek met ons mee!
Aan iedereen die kan schrijven, schrijf met ons mee!
Aan iedereen die kan stappen, stap met ons mee!
En aan iedereen die durft springen, spring met ons mee.
De VVB is er in elk geval klaar voor!
Of om het in fronttermen te zeggen:
vrienden van de Vlaamse onafhankelijkheid, verlaat uw veilige stellingen.
Staar u niet langer blind op de kleur van elkaars politiek uniform, want in de modder van ons engagement zijn we elkaars gelijken.
En geef vandaag nog aan de VVB de 8000 leden van de frontbeweging van weleer.
En tot slot, Vlaamse vrienden bedevaarders, heb ik nog een korte  mededeling voor onze Vlaamse ministers in de Vlaamse en in de federale regering: weet dat wij uw doen en laten scherp in de gaten zullen houden en dat wij niet van plan zijn om onze Vlaamse zaken op hun beloop te laten.
Daarom vragen wij u nu reeds: vergeet even die transgender-toiletten en maak na meer dan 50 jaar eindelijk eens werk van de afbouw van de faciliteiten!
Leg die fameuze benoemingsmallemolen eindelijk voor eens en altijd stil!
Vecht met alle middelen elk akkoord tussen Brussel en faciliteitengemeenten aan!
Veeg Parking C, samen met CMB/BMR definitief van de Vlaamse tafel!
En zeg bij de eerste de beste gelegenheid, samen met de VVB, de Franstaligen de wacht aan met de simpele boodschap: NON!
GEEN MORZEL VLAAMSE GROND MEER!!
NU NIET EN NOOIT!

Ik dank u!

Bart De Valck namens de Vlaamse Volksbeweging
30 augustus 2015

Wim de Wit, voorzitter IJzerwake vzw
30 augustus 2015

Wim de Wit, voorzitter IJzerwake vzw
24 augustus 2014

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake