yw2016-affichea4-250Dagen en maanden voorafgaand aan de IJzerwake worden al de nodige voorbereidingen getroffen, toch is voor vele medewerkers het weekend zelf het hoogtepunt: Hier krijgt de wake haar ware vorm.

De opbouw begint reeds enkele dagen voordien. Met man en macht zorgen het VNJ, Voorpost en het IJzerwake-comité ervoor dat wij zondag - zonder veel zorgen - kunnen genieten van de IJzerwake. 's Zaterdags werd er afgesloten met een kameraadschapsavond waar onder meer Wilfred, de gastzanger van zondag, al een voorproefje gaf van zijn optreden. Deze zangavond hield ons echter niet tegen om 's anderendaags vroeg op appel te verschijnen. De standen en de EHBO-post worden ingekleed, de broodjes worden gesmeerd, het geluid wordt nog een allerlaatste keer getest en tot slot krijgen de medewerkers hun laatste instructies. Ja hoor, we zijn er helemaal klaar voor.

Vanaf 10 uur sijpelen de eerste bezoekers binnen. In de geest van de Frontbeweging blijven het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen, nooit meer oorlog en godsvrede de pijlers voor de IJzerwake. Daarnaast is ook iedere editie een blij weerzien voor velen.

Om 11 uur wordt de officiële start gegeven, voor de allerkleinsten is er de speciale kinderijzerwake. Traditiegetrouw beginnen we met een eucharistieviering waarna de jaarvlag trots zijn intrede doet, onder begeleiding van doedelzakspelers.

Hierna zien we onze gastzanger Wilfred terug. Hij brengt enkele liederen die de vragen en zorgen van de huidige samenleving weerspiegelen. Elia Vermeulen draagt het gedicht Grafschennis voor waarin de vernieling van de heldenhuldezerken van onze gesneuvelde Vlaamse soldaten beknopt wordt samengevat. Deze Vlaamse jongens en het leed dat zij meemaakten, zullen we nooit vergeten. Net als elk jaar eren we onze frontsoldaten in een bloemenhulde naast een aantal  personen die ons het voorbije jaar verlieten, zoals Wilfried Aers en Erik Verstraete.

Bart Laeremans wees er ons op dat de strijd voor onze eigen grenzen en de eigenheid van ons Vlaamse volk, net als bij onze frontsoldaten, nog steeds niet is gestreden. De openstelling van de grenzen tast de eigen identiteit aan en belemmert het voortbestaan van volkeren, naties en het behoud van een democratische rechtsstaat. Daarnaast zorgt het voor een toename van de ontnederlandsing. Hierbij verwees hij naar de faciliteitengemeenten en de Vlaamse rand rond Brussel die steeds meer verfransen en verBrusselen. Hij stelde zich ook  terecht de vraag hoe de integratie vlot zou kunnen verlopen als de instroom van anderstaligen en de uitstroom van Nederlandstaligen blijft aanhouden. Bart keerde zich ook tegen de uitbreiding van Brussel met onder meer de bouw van het nationaal stadion in Grimbergen, die indruist tegen de Vlaamse regelgeving en de verfransing in de hand werkt. Daarom roept hij op ons in te blijven zetten voor die Vlaamse onafhankelijkheid. En met deze woorden in gedachten werd er uit volle borst De landsknechttrommen dreunen en Omdat ik Vlaming ben gezongen.

Dit brengt ons tot het thema van deze IJzerwake: De maskers af! Wij blijven niet langer aan de zijlijn staan, de strijd om een Vlaamse natie is nu.

Wim De Wit wist dit meteen concreet te maken door de honderden Vlamingen te bedanken die spontaan hun steun gaven in de gezamelijke aankoop van de toegangsweg en de parkeerplaats van onze IJzerwakeweide. Dit is meteen een teken dat het IJzerwaketestament een blijvende waarde heeft. Daarnaast stelde ook hij vast dat de toestroom van de vluchtelingen, echte en vermeende, een bedreiging is voor onze eigenheid en culturele identiteit. Ook de nefaste rol in deze van de Europese Unie kwam aan bod. Toch is een vrij Europa der Volkeren nog steeds een belangrijke doelstelling van de Vlaamse Beweging, maar met dat verschil dat een volksverhuizing en een vluchtelingencrisis twee verschillende zaken zijn. Ook de toenemende islamterreur en het communautair debacle van ons land kwamen aan bod. Wim riep, net als Bart, op om samen te strijden voor de Vlaamse identiteit en een Vlaamse republiek.

Die Vlaamse strijd wordt gevoerd in de verschillende hoeken van het land, in diverse takken en bewegingen.Tijdens de vlaggenparade kan je deze Vlaamse 'bewegingen' terugvinden. En met de Eed van Trouw zweren wij onze trouw aan Vlaanderen, waarna we de IJzerwake officieel afsluiten met de drie nationale liederen.

Het nakaarten en het opruimen van de verkoopsstanden kan dan beginnen. Het Vlaams Kruis sloot de dag af met 12 (kleine) verzorgingen. Ook deze editie van de IJzerwake was alweer een succes.

Goedele Kamers

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake