Vlaamse vrienden,

Onlangs  werd de Van Raemdonckhoeve verkocht samen met de aanpalende landbouwgronden waaronder onze traditionele parking. Via deze hoeve hadden wij een toegang tot onze weide voor het zwaar vervoer tijdens de opbouw en onze parkeerweide tijdens de wake. Diegenen die er in 2015 bij waren, beseffen maar al te goed dat het ontbreken van deze toegangsweg en parking een zeer zware handicap was voor de organisatie van de IJzerwake. De enige optie was de aankoop van een weiland, aanpalend aan onze eigen grond, en de aanleg van een nieuwe doorgang naar de parking. Deze noodzakelijke investering in de toekomst van de IJzerwake bedroeg ongeveer 75.000 euro (aankoop, registratierechten, notariskosten, de aanleg van een nieuwe weg, drainage en afspanning van de parking).

Zoals de IJzertoren destijds steen voor steen werd opgebouwd, werd deze weide meter na meter gekocht met de bijdragen groot en klein van duizenden Vlaamsgezinden. Hun geloof in de blijvende waarde van het IJzertestament zorgde voor een zeer snelle aflossing van deze betaling. Op minder dan drie maanden tijd werd dit gerealiseerd. Een titanenwerk waar we jullie enkel zeer dankbaar en erkentelijk voor kunnen zijn. Een bewijs ook van de veerkracht van onze vereniging.

De komende maanden voeren we de noodzakelijke werken uit zodat we iedereen in de meest optimale omstandigheden kunnen ontvangen op de 15de IJzerwake op zondag 28 augustus 2016 in Steenstrate. We nodigen u dan graag uit om zelf vast te stellen welke verbetering deze nieuwe weg en naastgelegen parking betekenen voor het welslagen van de wake.


Met Vlaams-Nationale groeten,


Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw

PS: Alle betalingen die nog gestort worden op ons rekeningnummer BE33 7330 1128 2746, zullen we gebruiken voor de verdere uitbouw van de jaarlijkse IJzerwake.

Wilfried AersWilfried Aers, medestichter van de vzw IJzerwake, is dinsdagochtend overleden na een korte ziekte.

Hij stamde uit een Vlaams-nationaal gezin en was vanaf zijn jeugd lid van Vlaams-nationalistische organisaties. In '47 was hij medestichter van het Jeugdverbond der Lage Landen. Hij was ook een van de organisatoren van de 'Marsen op Brussel' in 1961 en '62. In 1977 stapt hij naar aanleiding van het Egmontpact van de Volksunie over naar het Vlaams Blok.

In 1995 mocht Wilfied Aers, als oudste lid, de eerste vergadering van de rechtstreeks verkozen Vlaamse Raad, het huidige Vlaams Parlement, voorzitten. Hij hield er een opgemerkte toespraak, waarin hij hulde bracht aan de ontvoogdingsstrijd van de flaminganten. "Zonder hen zouden wij hier vandaag niet zitten. Zij hebben niet alleen gestreden, maar ook geleden voor Vlaanderen", zei Aers. Hij pleitte voor amnestie en vroeg de leden van de Vlaamse Raad zich "als zelfbewuste Vlamingen te gedragen en alle Belgische stiefmoeders ten grave te dragen".

Tot aan zijn overlijden bleef hij actief als beheerder van de vzw IJzerwake.

De uitvaart van Wilfried Aers vindt plaats op maandag 4 januari 2016 om 10.30 in de parochiekerk van Sint-Nicolaas van Tolentijn, Pintestraat in De Pinte.

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake