Na rijp beraad werd beslist de volgende IJzerwake te organiseren op de laatste zondag van augustus. In 2012 vindt de 11de IJzerwake plaats op 26 augustus, een week later dan gebruikelijk en dit om organisatorische redenen.

Voor het motto van de elfde IJzerwake wordt teruggegrepen naar de slogan van de Frontbeweging 'Omver en erover'. Deze slogan werd gelanceerd door Frans van der Linden(1894-1918), studentenleider en als oorlogsvrijwilliger actief binnen de Frontbeweging. Aanleiding was het uiteendrijven van een manifestatie van Vlaamse frontsoldaten in Hoogstade door de legerleiding. Deze slogan blijft bijzonder actueel zeker nu de toekomst voor Vlaanderen gehypothekeerd wordt door het aantreden van een regering wiens beleidsverklaring weinig goeds belooft. Deze regering vertegenwoordigt de Vlamingen nauwelijks en de afgesloten akkoorden zijn op heel wat punten noodlottig voor de toekomst van de Vlamingen, zeker in Brussel en de Vlaamse rand. Ze moet en zal door al wie het goed voor heeft met Vlaanderen met kracht bestreden moeten worden. Vlaamse onafhankelijkheid is het enige alternatief en als het moet 'Omver en erover'. Om deze strijd te versterken roepen we u nu reeds op om massaal de elfde IJzerwake bij te wonen.

De Franstaligen klagen over een gebrek aan respect vanwege Vlaanderen wat betreft hun vermeende "verregaande" toegevingen in de communautaire onderhandelingen. Hierbij kunnen we enkel vaststellen dat zijzelf terzake nog geen enkel voorstel op papier hebben gezet. Vergeten we bovendien niet dat de Franstalige partijen al vóór de verkiezingen hadden afgesproken dat ze niet zouden instemmen met voorstellen tot meer gewestelijke autonomie. Over respect gesproken!

De IJzerwake wenst de Franstaligen eraan te herinneren dat respect voor elkaars grenzen essentieel is. Hun voortdurende imperialistische eisen tot gebiedsuitbreiding staan haaks op hun vraag naar respect.
Zopas hebben de Franstaligen hun federatie "Wallonie-Bruxelles" beklonken. Een provocatie die kan tellen: dit is het ronduit miskennen van de meest elementaire vorm van respect!

De IJzerwake sluit zich volmondig aan bij de verklaringen van Eric Van Rompuy over de oprichting van deze Federatie Wallonië-Brussel en de kritiek op de uitspraken van Kris Peeters over het Brussels gewest.
Volgens hem toont dit aan dat de Franstaligen niet meer in de goede afloop van de onderhandelingen geloven en bezig zijn met wat er na de Vlaamse onafhankelijkheid moet gebeuren.
De Franstaligen werken zo aan hun "Plan B".

De Vlaamse partijen moeten hieruit besluiten dat het "plan B" voortaan het enige zinvolle plan is en dat ze hun energie uitsluitend moeten besteden aan de voorbereiding en de uitwerking van de ordelijke opdeling van dit land.
Zet een punt achter de eindeloze en totaal zinloze onderhandelingen en ga eveneens over tot eenzijdige stappen.
Begin met de onmiddellijke parlementaire behandeling en goedkeuring van de splitsingvoorstellen B-H-V.

Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw

Affiche IJzerwake 2018