PERSMEDEDELING

Intrekken toelating Frontnacht is censuur door linkse politieke chantage 

Het geplande festival Frontnacht werd meteen scherp aangevallen vanuit politiek correcte hoek.  Al dadelijk klonken vage beschuldigingen van bindingen met racistische of neonazistische organisaties.  De beschuldigingen werden niet echt concreet gemaakt en waren dan ook bedoeld als stemmingmakerij.

Ook  voor  VZW IJzerwake is het ondenkbaar dat neonazistische groepen een forum krijgen op de  IJzerwakeweide.  Bij het thans afgekondigde verbod  voor Frontnacht zijn toch vragen te stellen.

Als die groepen werkelijk racistisch of zelfs neonazistisch zouden zijn : waarom zijn ze dan niet al lang verboden of gaan ze niet gebukt onder een resem van racismeveroordelingen ?  Waarom zag Ocad  in eerste instantie geen reden om het festival te verbieden ?  Waarom  liet de stad Ieper het tweede advies van Ocad maar liefst 11 dagen in de schuif liggen  alvorens – na stevige politieke druk door PVDA, Groen en Vooruit – de eerdere toelating terug in te trekken ?

Hier is duidelijk iets anders aan de hand dan de bekommernis om geen uitingen van racisme of neonazisme toe te laten.  Het stadsbestuur is gezwicht voor de politieke druk van links en extreem links.

De motivering waarop de intrekking van de eerder gegeven  vergunning is gesteund is onterecht en zou in kortgeding kunnen worden aangevochten voor de Raad van State.  De uitspraak van dit geding zou pas enkele dagen voor het geplande evenement bekend worden. Dat zou IJzerwake voor onoverkomelijke logistieke problemen plaatsen en daarom ziet de VZW af van deze mogelijkheid.

Het evenement Frontnacht wordt dus afgelast. Ook de aanvankelijke voorziene camping is niet beschikbaar  en de braai op zaterdagavond zal  niet doorgaan.  Wie hiervoor betalingen heeft gedaan zal worden terugbetaald.

Aangezien er zaterdagavond geen enkel evenement zal plaats vinden roept VZW IJzerwake iedereen dan ook op om zaterdag niet naar Steenstrate te komen.

VZW IJzerwake blijft de intrekking van de vergunning onterecht vinden en zal die beslissing ten gronde aanvechten via een vernietigingsberoep bij de Raad van State. De VZW IJzerwake wil de gemaakte kosten ook verhalen bij het Iepers stadsbestuur.

VZW IJzerwake blijft zich  verzetten tegen censuur en pershysterie.  Elk nieuw initiatief brengt risico ’s met zich en we zullen de gebeurtenissen rond Frontnacht dan ook grondig  evalueren.

De IJzerwake zelf  gaat op zondag gewoon door.  Met meer overtuiging dan ooit  zal IJzerwake daar de boodschap van de Frontbeweging uitdragen : Zelfbestuur,  Godsvrede  en  Nooit meer Oorlog.