Gegevensbeschermingsverklaring VZW IJzerwake

Als VZW IJzerwake zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

I.  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden:

Om te kunnen communiceren met onze eigen leden, op basis van de rechtsgronden toestemming, contract en gerechtvaardigd belang;

Om te kunnen communiceren met potentiële bezoekers van de jaarlijkse IJzerwake, op basis van de rechtsgronden toestemming, contract en/of gerechtvaardigd belang;

Om burgers te informeren over de ideeën en doelstellingen en activiteiten van de Vlaamse beweging, waarvan de VZW IJzerwake deel uitmaakt, op basis van de rechtsgronden toestemming, contract en/of gerechtvaardigd belang.

De gegevens die wij verwerken zijn: aanspreekvorm, naam, voornaam, adres, mobiel nummer, telefoonnummer, e-post adres, eventuele datum aanvang lidmaatschap, eventuele einddatum lidmaatschap.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

II.  Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van deze verklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

III. Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

We maken gebruik van een database in ons secretariaat.  Voor welbepaalde verwerkingen doen we een beroep op externe verwerkers, die ons contractuele waarborgen bieden inzake de veiligheid van jouw gegevens.

IV.  Wat zijn de rechten op jouw gegevens?

Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens? Of een kopie ontvangen? Wil je jouw gegevens wijzigen of verwijderen? Geen probleem. Je laat het ons weten per mail naar ons secretariaat en we luisteren graag naar jouw vraag.

De VZW IJzerwake kan deze verklaring wijzigen; deze wijzigingen worden dan hier op de webstek vermeld.

Versie 1 maart 2020