Welkom op de webstek van de IJzerwake!

De IJzerwake is de jaarlijkse manifestatie voor alle Vlamingen, met drie doelen:

  • hulde aan de Vlaamse frontsoldaten (Nooit meer oorlog);
  • samenwerking tussen alle Vlaamsgezinden (Godsvrede);
  • en Vlaamse onafhankelijkheid (Zelfbestuur).

Beelden van de editie 2019:

Beelden van de digitale editie 2020: