Adverteerders, sponsors en standhouders gezocht

De vzw IJzerwake krijgt van niemand subsidies.  Dit is een garantie voor onze volledige onafhankelijkheid.

Een beperkt aantal sponsors kan – goed zichtbaar – zijn (reclame)boodschap brengen. Een (video)boodschap op ons LEDscherm of publiciteit op de Herashekken:  Mogelijkheden genoeg om op te vallen!

Tijdens de IJzerwake wordt er een gratis programmabrochure verspreid waarin ook u, uw vereniging of bedrijf kan adverteren.

In ons IJzerwakedorp zijn verenigingen, bedrijven en handelaars welkom met hun eigen tent en tafels voor verkoop aan onze bezoekers.  Boeken, geschenkartikelen, tijdschriften, diensten inzake energie en telecommunicatie:  Een unieke mogelijkheid om uw merk of product bij een groot Vlaamsgezind publiek te brengen.

Voor alle informatie over sponsoring, advertenties, stands in IJzerwakedorp en IJzertreffen kan u terecht bij onze secretaris, Lieve Van Onckelen, via info@ijzerwake.org.

U kan ook terecht bij de deelverantwoordelijken:

Advertenties en sponsoring: Egwin Six

IJzerwakedorp: Rob Verreycken

Adverteerders in het programmaboekje

Onze tarieven zijn:

1/8 bladzijde A5 kleur (59 mm x 43,75 mm): 30 euro
1/4 bladzijde A5 kleur (59 mm x 92,5 mm): 50 euro
1/2 bladzijde A5 kleur (123 mm x 92,5 mm): 85 euro
1 bladzijde A5 kleur (123 mm x 190 mm): 150 euro
2 bladzijden A5 kleur (267 mm x 190 mm): 250 euro

IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden.  Per politieke partij worden daarom maximum twee advertenties toegelaten: bijvoorbeeld één voor de partij zelf en één voor haar jongerenorganisatie. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van de politieke partij waarvoor zij ‘zetelen’.

Hoe advertentieruimte bestellen?

U kan uw advertentieruimte bestellen door een email te sturen aan opmaak@ijzerwake.org of het via de post te bezorgen aan het secretariaat van IJzerwake vzw.

Hoe een advertentie aanleveren?

Het programmaboekje wordt opgemaakt in InDesign. Advertenties worden bij voorkeur aangeleverd in dit bestandsformaat (inclusief grafische bestanden en lettertypes), andere mogelijkheden zijn:

Adobe Illustrator (.ai of .eps)
Photoshopbestanden (.tiff of .jpg), minimum 200 dpi op ware grootte
PDF, inclusief lettertypes, afbeeldingen op minimum 200 dpi (instelling “press” gebruiken)

U kunt uw kant-en-klare advertentie en/of uw tekst en illustratie (bv. logo) ook digitaal bezorgen aan info@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat en dit voor 19 juli 2020.

Sponsors IJzerwake

Verschillende vormen van sponsoring zijn mogelijk en bespreekbaar.  Voorbeelden zijn:

1 x Spandoek op Herashek (338 x 174 cm) kostprijs: 200 euro
Spandoek dient u zelf aan te leveren. 

Logovermelding op LEDscherm van 15m² + 1 pag. A5 kostprijs: 500 euro

Reclamefilmpje voor en na de wake op de LEDschermen, logovermeling op voorpagina, advertentie op de (binnen)kaft programmaboekje, gratis tafel in tent IJzertreffen, gratis stand in IJzerwakedorp…
te bespreken vanaf 2.500 euro

Stuur uw vragen door naar ons secretariaat via info@ijzerwake.org. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact om dit te bespreken.

Standhouders IJzerwakedorp

Op het terrein wordt een ‘IJzerwakedorp’ opgericht:  een ‘straat’ met individuele tenten van 4 meter op 4 meter, midden in het gebeuren.  In deze tenten is ruimte voor verkoopstands van bv. streekproducten, boeken, verzekeringen, andere diensten, geschenkartikelen, etc.

De vele duizenden bezoekers aan de IJzerwake zullen vlakbij de tent voor het IJzerwakedorp aanwezig zijn.   Een uitstekende kans om ook uzelf aan een groot publiek voor te stellen!

U kan een stuk grond van ons huren waarop u uw eigen tent mag plaatsen.  De prijs bedraagt dit jaar slechts 50 euro.  Opgelet, er worden door de organisatie GEEN tafels of banken of stoelen voorzien; u dient deze dus ZELF mee te brengen.

De IJzerwake is partijpolitiek neutraal.  Politieke partijen hebben dus geen verkoopstand in het IJzerwakedorp.  Een stand in het IJzerwakedorp wordt enkel toegekend indien men daarvoor door de organisatoren wordt uitgenodigd.  Er zal gewaakt worden over o.a. een evenwichtig aanbod.

Elke standhouder aanvaardt het Reglement IJzerwakedorp, dat moet nageleefd worden en aan elke standhouder bezorgd wordt.

De stands van het IJzerwakedorp worden opgebouwd op zondagmorgen en zijn open vanaf 10 uur.  Vanaf 11 uur, begin van de plechtigheid, mag geen lawaai in de tenten gemaakt worden.  De tenten sluiten om ongeveer 17 uur.

De verkoopstands worden in principe opgebouwd ’s morgens en afgebroken ’s avonds.

Men kan voor 10 uur met een voertuig tot vlakbij de tent rijden om te laden en te lossen;  uiterlijk om 10 uur moeten alle voertuigen de weide verlaten en parkeren op de gewone parking.  Geef ons in dat geval uw autotype en nummerplaat door voor een doorgangsbewijs.

Aan alle standhouders wordt gevraagd een toegangskenteken voor IJzerwake aan te kopen.

Standhouders IJzertreffen

Verenigingen en particulieren zonder winstoogmerk zijn welkom voor een kleine verkoopstand (tafel) in de tent van het VNJ-IJzerwaketreffen (verantwoordelijke: Gaby Rosci.)

Hoe betalen?

Sponsors en adverteerders betalen na ontvangst van de factuur. Deze factuur wordt toegezonden aan het opgegeven adres, tenzij u een ander facturatieadres vermeldt. Betaling gebeurt via overschrijving op het bankrekeningnummer van IJzerwake vzw (IBAN: BE33 7330 1128 2746, BIC: KREDBEBB ).

Standhouders in het IJzerwakedorp betalen vooraf via overschrijving op deze rekening, of contant aan de deelverantwoordelijke Rob Verreycken.  Standhouders in de tent van het VNJ-IJzertreffen betalen contant aan de deelverantwoordelijke Gabi Rosci.