IJzerwake vzw

De vereniging heeft tot doel in de geest van de Frontbeweging het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen, nooit meer oorlog en godsvrede te stimuleren en uit te dragen.

Onder het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen wordt verstaan: het ijveren voor de oprichting van de onafhankelijke staat Vlaanderen. Brussel en de gebieden die na 1830 een Franstalig of een tweetalig statuut kregen behoren onvervreemdbaar tot Vlaanderen.

Onder nooit meer oorlog wordt verstaan: het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk. De vereniging kan alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het realiseren van haar doel.

Onder de godsvrede gedachte wordt verstaan: de oproep gericht tot alle Vlamingen om ongeacht hun levensbeschouwelijke of partijpolitieke overtuiging samen te werken voor het realiseren van de onafhankelijke Vlaamse staat.

Identificatienummer vzw: 5667/2003
Ondernemingsnummer: 0479.914.725

Maatschappelijke zetel & secretariaat:
p/a Lieve van Onckelen
Volkstraat 30
2000 Antwerpen
Tel.: 03 238 27 49
secretariaat@ijzerwake.org

Voorzitter: Wim De Wit

Secretaris:  Lieve Van Onckelen

Penningmeester: Paul Beheyt

Bankrekening:
IBAN: BE33 7330 1128 2746 (IJzerwake vzw)
BIC: KREDBEBB

Regie:
regie@ijzerwake.org (Jan Boons)

Logistiek:
logistiek@ijzerwake.org – Luc Vermeulen

Coördinatie sponsors en advertenties programmabrochure:
opmaak@ijzerwake.org – Egwin Six

IJzerwakedorp:
Rob Verreycken

IJzertreffen:
Gaby Rosci

Algemene vergadering:
Frans Crols – Wim de Wit (voorzitter) – Hugo Pieters – Egwin Six – Nancy Six – Karl Peeters – Lieve van Onckelen (secretaresse-beheerder) – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Rob Verreycken – Wim Verreycken – Bart Verhoeven – Femke Pieters – Bart Vanpachtebeke – Jos Wouters – Paul Beheyt

Provinciale contacten
Provincie Antwerpen:
Jos Wouters, antwerpen@ijzerwake.org
Provincie Limburg:
Walter Winkeler, limburg@ijzerwake.org
Provincie Oost-Vlaanderen:
Lieve Van Onckelen, oost-vlaanderen@ijzerwake.org
Provincie Vlaams Brabant:
Eddy Longeval,  vlaams-brabant@ijzerwake.org
Provincie West-Vlaanderen
Luk Vanhaverbeke, west-vlaanderen@ijzerwake.org