Bloemenhulde

Ook dit jaar willen we de bloemenhulde laten uitgroeien tot een pakkend onderdeel van de plechtigheid. Naast de frontsoldaten zullen een aantal personen die ons vorig jaar verlieten kort herdacht worden, o.a. Wilfried Aers en Erik Verstraete.

Voor bloemtuilen en -kransen blijven de prijzen ongewijzigd. Reden genoeg voor u, als persoon of als verantwoordelijke van een organisatie, om ook dit jaar uw bijdrage te leveren zodat de bloemenhulde op deze vijftiende IJ zerwake nog indrukwekkender wordt dan vorige jaren. Gelieve het gekozen bedrag voor 14 augustus te storten op rekeningnummer BE 33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht deze per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat, eveneens voor 14 augustus. Daarnaast is elk bedrag meer dan welkom als bijdrage voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden.

Tarieven

  • Deelname bloemenhulde vrije bijdrage
  • Bloementuil met lint en tekst € 18,00
  • Bloemstuk € 30,00
  • Bloemstuk met lint en tekst € 35,00
  • Bloemenkrans € 103,00
  • Bloemenkrans met lint en tekst € 108,00

Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03 238 27 49, best na 18.00 uur.