IJzerwake op eigen terrein

Aankoop parkeerweide

Onlangs (november 2015) werd de Van Raemdonckhoeve verkocht samen met de aanpalende landbouwgronden waaronder onze traditionele parking. Via deze hoeve hadden wij een toegang tot onze weide voor het zwaar vervoer tijdens de opbouw en onze parkeerweide tijdens de wake. Diegenen die er in 2015 bij waren, beseffen maar al te goed dat het ontbreken van deze toegangsweg en parking een zeer zware handicap was voor de organisatie van de IJzerwake. De enige optie was de aankoop van een weiland, aanpalend aan onze eigen grond, en de aanleg van een nieuwe doorgang naar de parking. Deze noodzakelijke investering in de toekomst van de IJzerwake bedroeg ongeveer 75.000 euro (aankoop, registratierechten, notariskosten, de aanleg van een nieuwe weg, drainage en afspanning van de parking).

Zoals de IJzertoren destijds steen voor steen werd opgebouwd, werd deze weide meter na meter gekocht met de bijdragen groot en klein van duizenden Vlaamsgezinden. Hun geloof in de blijvende waarde van het IJzertestament zorgde voor een zeer snelle aflossing van deze betaling. Op minder dan drie maanden tijd werd dit gerealiseerd. Een titanenwerk waar we jullie enkel zeer dankbaar en erkentelijk voor kunnen zijn. Een bewijs ook van de veerkracht van onze vereniging.

Financiering aankoop IJzerwakeweide rond!Tot onze grote vreugde – en heel wat vroeger dan we hadden durven verhopen – kunnen we melden dat de financiering van de aankoopsom rond is dankzij de steun van velen. De laatste renteloze lening kon in juli zonder enig probleem worden afbetaald.

Wij danken allen voor hun blijk van vertrouwen en voor hun geloof in de toekomst van de IJzerwake.
Normaal gezien zou iedereen die minimum 25 euro heeft gesteund en dit deed voor 1 juli ook zijn of haar oorkonde moeten hebben ontvangen. Als dat niet zo is horen we dat graag. De oorkondes voor de betalingen van na 1 juli zullen zeker nog voor de IJzerwake worden verzonden.

Luk Dieudonne, Financieel beheerder

Aankoop IJzerwakeweide

Met de vzw IJzerwake hebben we een belangrijke beslissing genomen (najaar 2003). Wij hebben de weide waarop we onze jaarlijkse manifestatie te Steenstrate organiseren aangekocht. Dit moet ons toelaten om de traditie van de IJzerwake verder uit te bouwen.

De aankoop van deze weide kost geld. Veel geld. En daarvoor willen wij een beroep doen op u allen. Want de vzw IJzerwake is een jonge organisatie met bescheiden financiële middelen. Onze vereniging krijgt van niemand subsidies. En dat is maar goed ook. Dit is een garantie voor onze volledige onafhankelijkheid. Wij zijn niet te koop voor subsidies van België, van het officiële Vlaanderen of van welke instantie of organisatie dan ook.

Zoals de IJzertoren destijds steen voor steen werd opgebouwd met de bescheiden bijdragen van duizenden Vlaamsgezinden, zo willen wij ook de aankoop van deze symboolgeladen weide betalen met de bijdragen van allen die geloven in de traditie van het IJzertestament.

Het is belangrijk dat wij met zoveel mogelijk mensen samen die inspanning doen. Want deze akker, waar de gebroeders Van Raemdonck sneuvelden, zal wel worden beheerd door de vzw IJzerwake, maar behoort toe aan allen die streven naar een onafhankelijk Vlaanderen. Een Vlaanderen dat zich herinnert wat oorlogsleed betekent en daarom steeds zal streven naar “Nooit meer oorlog”.

Alle bijdragen – hoe bescheiden ook – zijn welkom. Wie 25 euro of meer overmaakt, krijgt van ons een verzorgd ontvangstbewijs op naam, als blijvende herinnering aan de financiële bijdrage voor ons gezamenlijk streven: de spoedige voltooiing van het IJzertestament.

Uw bijdrage kan overgeschreven worden op het rekeningnummer van de vzw IJzerwake 733-0112827-46. Wij zouden het om administratieve redenen ten zeerste op prijs stellen als men de mededeling “WEIDE” zou vermelden.