Eind 2011 werd een wedstrijd uitgegeven voor de affiche van de 11de IJzerwake. Uit de ontwerpen die binnenkwamen, en waarvoor we de inzenders willen danken, werd er één gekozen. De uitgewerkte affiche vindt u in het komende nummer van ons tijdschrift en op onze webstek.

De winnaar was Jeroen Bolckmans uit Vosselaar die we hiervoor van harte willen gelukwensen.  Als prijs zal hij een ballonvaart mogen maken, geschonken door het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Lees meer...

In naam van het IJzerwakebestuur wens ik u:

- energie om de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen onverminderd verder te zetten
- verbetenheid om de nefaste Di Rupo-akkoorden te bestrijden
- moed om de collaborerende politici van antwoord te dienen
- kracht om de georganiseerde misdaad van de vakbonden aan te klagen
- inzicht om onze natuurlijke band met Nederland te versterken
- durf om de ondemocratische coburgers definitief op verlof te sturen
- maar bovenal wens ik u liefde en warmte om met uw gezin en uw vrienden een hoopvol en waardig 2012 te beleven.

En ik hoop u talrijk te mogen ontmoeten op het 75ste Zangfeest, zondag 11 maart in Antwerpen en de elfde IJzerwake op zondag 26 augustus in Steenstrate

Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake

Zondag 25 augustus 2019: 18de IJzerwake