Overlijden Wilfried Aers

Wilfried Aers, medestichter van de vzw IJzerwake, is dinsdagochtend overleden na een korte ziekte.

Hij stamde uit een Vlaams-nationaal gezin en was vanaf zijn jeugd lid van Vlaams-nationalistische organisaties. In ’47 was hij medestichter van het Jeugdverbond der Lage Landen. Hij was ook een van de organisatoren van de ‘Marsen op Brussel’ in 1961 en ’62. In 1977 stapt hij naar aanleiding van het Egmontpact van de Volksunie over naar het Vlaams Blok.

In 1995 mocht Wilfied Aers, als oudste lid, de eerste vergadering van de rechtstreeks verkozen Vlaamse Raad, het huidige Vlaams Parlement, voorzitten. Hij hield er een opgemerkte toespraak, waarin hij hulde bracht aan de ontvoogdingsstrijd van de flaminganten. “Zonder hen zouden wij hier vandaag niet zitten. Zij hebben niet alleen gestreden, maar ook geleden voor Vlaanderen”, zei Aers. Hij pleitte voor amnestie en vroeg de leden van de Vlaamse Raad zich “als zelfbewuste Vlamingen te gedragen en alle Belgische stiefmoeders ten grave te dragen”.

Tot aan zijn overlijden bleef hij actief als beheerder van de vzw IJzerwake.

De uitvaart van Wilfried Aers vindt plaats op maandag 4 januari 2016 om 10.30 in de parochiekerk van Sint-Nicolaas van Tolentijn, Pintestraat in De Pinte.