Extreemlinks en de leugenpers proberen het regime ertoe te bewegen alsnog het nationalistische muziekfestival ‘Frontnacht’ te verbieden, en zo de vrije meningsuiting voor rechtse mensen af te schaffen. Dit is een persbericht van de VZW IJzerwake:
Persbericht
Frontnacht: ‘Vredescollectief’ is PVDA en verspreidt valse informatie
Identitair muziekfeest in Ieper gaat rustig door
Op 27 augustus 2021 organiseert de VZW IJzerwake voor het eerst ‘Frontnacht’, een identitair muziekfestival in Ieper. IJzerwake bewaakt daarbij de lijn die het al 20 jaar bewaakt: wij zijn radicaal Vlaamsnationalistisch, wij zijn niet (neo)nazistisch. Ook de zangers en groepen die wij uitnodigen beantwoorden aan dat criterium.
Wij nemen kennis van de valse informatie verspreid door een nieuwe éénmansclub onder de naam ‘Vredescollectief’. Dat blijkt een initiatief te zijn van de extreemlinkse PVDA, de partij die tot op heden weigert de misdaden van Stalin te veroordelen, en die op de voorpagina van haar ledenblad Solidair hulde bracht aan de moorddadige dictator van Noord-Korea. Dit extreemlinkse PVDA-‘Vredescollectief’ is dus slecht geplaatst om lesjes te geven over ‘democratie’…
De verspreidde teksten bevatten lachwekkende fouten. Zo wordt beweerd dat het woord ‘Hermannsland’ in een Duitse liedtekst ‘neonazisme’ zou zijn, omdat dit zou verwijzen naar een obscure website met het woord ‘Hermann’ erin. In werkelijkheid gaat het gewoon om een historische verwijzing naar de bekende veldheer Arminius, in het Duits ‘Hermann der Cherusker’, die de Romeinse legioenen in het jaar 9 na Christus overwon in het Teutoburgerwoud…
In het vet wordt ook een citaat verspreid van een Italiaan, maar die Italiaan maakt geen deel van een groep die optreedt.
Het initiatief ‘Frontnacht’ valt volledig binnen de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting om een niet-strafbare identitaire mening te uiten. Ons initiatief is grondig onderzocht door de overheid en kreeg toelating. Er is geen enkel nieuw element dat wijziging rechtvaardigt, en mocht dat toch gebeuren zal de Stad Ieper moeten opdraaien voor alle kosten die reeds gemaakt zijn.
Wim De Wit, Voorzitter