Respect!

De Franstaligen klagen over een gebrek aan respect vanwege Vlaanderen wat betreft hun vermeende “verregaande” toegevingen in de communautaire onderhandelingen. Hierbij kunnen we enkel vaststellen dat zijzelf ter zake nog geen enkel voorstel op papier hebben gezet. Vergeten we bovendien niet dat de Franstalige partijen al vóór de verkiezingen hadden afgesproken dat ze niet zouden instemmen met voorstellen tot meer gewestelijke autonomie. Over respect gesproken!De IJzerwake wenst de Franstaligen eraan te herinneren dat respect voor elkaars grenzen essentieel is. Hun voortdurende imperialistische eisen tot gebiedsuitbreiding staan haaks op hun vraag naar respect.
Zopas hebben de Franstaligen hun federatie “Wallonie-Bruxelles” beklonken. Een provocatie die kan tellen: dit is het ronduit miskennen van de meest elementaire vorm van respect!

De IJzerwake sluit zich volmondig aan bij de verklaringen van Eric Van Rompuy over de oprichting van deze Federatie Wallonië-Brussel en de kritiek op de uitspraken van Kris Peeters over het Brussels gewest.
Volgens hem toont dit aan dat de Franstaligen niet meer in de goede afloop van de onderhandelingen geloven en bezig zijn met wat er na de Vlaamse onafhankelijkheid moet gebeuren.
De Franstaligen werken zo aan hun “Plan B”.

De Vlaamse partijen moeten hieruit besluiten dat het “plan B” voortaan het enige zinvolle plan is en dat ze hun energie uitsluitend moeten besteden aan de voorbereiding en de uitwerking van de ordelijke opdeling van dit land.
Zet een punt achter de eindeloze en totaal zinloze onderhandelingen en ga eveneens over tot eenzijdige stappen.
Begin met de onmiddellijke parlementaire behandeling en goedkeuring van de splitsingsvoorstellen B-H-V.

Wim De Wit
Voorzitter IJzerwake vzw